Được xách tay tối đa bao nhiêu chiếc điện thoại iPhone về Việt Nam?

Được xách tay tối đa bao nhiêu chiếc điện thoại iPhone về Việt Nam?. Khi nhập cảnh về Việt Nam thì hành lý được miễn thuế theo quy định như trên. Nếu trị giá, số lượng của hành lý vượt quá quy định thì phải khai báo và nộp thuế theo quy định.
Gia đình tôi có người thân từ Mỹ về, muốn mua điện thoại iPhone về tặng anh, em trong gia đình. Tôi được biết, theo quy định một chiếc điện thoại nhập về thì được miễn thuế. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý nộp thuế cho chiếc điện thoại thứ hai. Nhưng tôi muốn biết, mỗi người có thể mang tối đa bao nhiêu chiếc điện thoại? Nếu số lượng nhiều có phải xin giấy phép và coi là kinh doanh không?


Mặt hàng “Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác” không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT về thiết bị phải có giấy phép nhập khẩu nếu là hàng hoá ký gửi cùng hay không cùng chuyến của hành khách xuất nhập cảnh… dùng cho mục đích cá nhân.
Tuy nhiên, trường hợp nhập khẩu với số lượng nhiều, nhằm mục đích kinh doanh phải có Giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Phụ lục 1 - Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014.

Về chính sách thuế

Căn cứ Mục 5 Phụ lục về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế được đính kèm tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 1/7/2002 của Chính phủ quy định các vật phẩm khác ngoài danh mục 1,2,3,4 Phụ lục này (không nằm trong Danh mục hàng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện) với định mức tổng giá trị không quá 5.000.000 (năm triệu) đồng Việt Nam.
Đối với các trường hợp vượt tiêu chuẩn được miễn thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 5.a.2.2 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính như sau:
“Điều 103. Các trường hợp miễn thuế
5. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh trong định mức miễn thuế theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
a) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất nhập cảnh:
… a.2) Đối với người nhập cảnh:
a.2.1) Định mức miễn thuế được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế;
a.2.2) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phần vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu. Nếu tổng số tiền thuế phải nộp đối với phần vượt dưới 100.000 đồng thì được miễn thuế đối với cả phần vượt. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm”.
Nếu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế, bạn tham khảo thêm thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đính kèm Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính và thuế GTGT với thuế suất 10% được quy định tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính.
Trong trường hợp cụ thể, đề nghị bạn chủ động liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.

Luật gia Đồng Xuân Thuận
Theo đời sống và pháp lý