Thủ tục Hải quan gửi hàng chuyển phát nhanh quốc tế

Thủ tục Hải quan gửi hàng chuyển phát nhanh quốc tế. Hiện nay, các dịch vụ chuyển phát nhanh ngày càng phát triển, đặc biệt là chuyển phát nhanh quốc tế. Các công ty, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thường phải vận chuyển những lô hàng hóa lớn với đối tác và khách hàng của mình ở nước ngoài. Tuy nhiên, các thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất  nhập khẩu tương đối phức tạp khiến các công ty gặp nhiều khó khăn. Sau đây là một số bước chuẩn bị để làm thủ tục hải quan hàng chuyển phát nhanh được hiệu quả.
Thủ tục hải quan - Hotline : 0932 706 990
Trước khi hàng đến
– Doanh nghiệp, công ty tiếp nhận bản lược khai hàng hóa từ đối tác nước ngoài và chuyển cho Chi cục Hải quan chậm nhất 02 giờ đối với các chuyến bay trên 06 giờ bay và chậm nhất 01 giờ đối với các chuyến bay dưới 06 giờ trước khi chuyến hàng được chuyển đến điểm làm thủ tục Hải quan (không áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu).
– Tiến hành phân luồng hàng hóa trên giấy tờ: Hàng hóa được phân luồng theo Điều 5 Thông tư 100/2010/TT-BTC và văn bản hướng dẫn của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Các doanh nghiệp có thể tham khảo quy định phân luồng hàng hóa chuyển phát nhanh 
– Khai hải quan: Các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân thực hiện khai Hải quan với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm thực hiện chính sách quản lý xuất nhập khẩu, chính sách thuế, lệ phí và các quyền, nghĩa vụ của chủ lô hàng theo quy định của pháp luật.
Doanh nghiệp, tổ chức, cá  nhân khai hải quan cho từng chuyến hàng được vận chuyển đến địa điểm làm thủ tục hải quan dựa trên nội dung bản lược khai hàng hóa và các chứng từ kèm theo lô hàng (nếu có). Việc khai hải quan bao gồm cả việc phân luồng hàng hóa theo quy định và hàng hóa không phải nộp thuế. Hàng hóa không phải nộp thuế thực hiện khai hải quan theo Bản kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu không có thuế theo mẫu của Bộ Tài chính.
Đối với quà biếu tặng, hàng mẫu gửi cho tổ chức tại Việt Nam có trị giá tính thuế dưới 5 triệu VNĐ nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 50.000 đồng thì không phải làm thủ tục xét miễn thuế và thực hiện khai hải quan, kiểm tra hải quan theo quy định đối với hàng hóa không phải nộp thuế.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung khai và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về nội dung khai hải quan.
Khi chuyến hàng đến
– Doanh nghiệp chịu trách nhiệm in các loại giấy màu và dán lên từng luồng hàng hóa chuyển phát nhanh nhập khẩu để phân biệt các kiện hàng, gói hàng và phân luồng xong. Các giấy màu phải được dán xong trước khi kết thúc phân luồng hàng hóa thực tế.
– Nộp hồ sơ hải quan cho cơ quan hải quan sau khi phân luồng bao gồm:+ Bản kê chi tiết hàng hóa xuất nhập khẩu không có thuế (đối với hàng hóa không phải nộp thuế): 02 bản (in từ máy tính).
 + Tờ khai hải quan: 02 bản chính (đối với hàng hóa khác hàng hóa không phải nộp thuế).
 + Nộp và xuất trình các giấy tờ liên quan đến từng loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
 – Xuất trình hàng hóa phải kiểm tra thực tế cho công chức hải quan
– Đối với hàng hóa nhập khẩu không phát được thì trước khi chuyển hoàn nước gốc, doanh nghiệp chuyển phát nhanh có trách nhiệm xuất trình hàng hoá đó cho công chức hải quan kiểm tra lại trước khi xuất khẩu
.– Đối với hàng hóa lạc tuyến quốc tế thì doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế có văn bản gửi Chi cục Hải quan đề nghị được chuyển hoàn hàng hóa lạc tuyến đến nước gửi hoặc đến nước có địa chỉ được ghi trên bao bì sau khi được lãnh đạo Chi cục Hải quan chấp thuận.
Mọi thông tin yêu cầu liên quan đến thủ tục hải quan hàng chuyển phát nhanh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi :

                             Hotline : 0932706990 -Email : info@lienanhcorp.com
 Báo giá thủ tục hải quan